Framtidens arbetsplats, hur ser den ut?

Det är ju såklart ingen som vet men man kan ju ana att vi framöver kommer distans arbeta mer än många utav oss är vana vid. Inom större delen av IT-sektorn har detta sätt att leverera, producera och tillföra arbetsinsatser varit relativt vanligt sedan länge. Då har det dock setts som en förmån och en ”lyx” att under ansvar kunna få ihop livspusslet trots heltidsarbete. Flexibilitet i hur vi fördelar våra arbetstimmar har absolut värderats som något exklusivt.

Vi är nog alla överens om att stämpelklockans tid är förbi. Idag arbetar vi spridda timmar under dygnet alla timmar då tekniken tillför att vi är uppkopplade både via våra datorer som är våra arbetsverktyg men också via telefonen som nästintill blivit en del av oss själva, då den styr våra liv både på och utanför vår arbetsplats. Helt plötsligt är gränsen mellan det privata och arbetsplatsen borta. Är det bra?!

Det finns givetvis nya regler och nya ansvarsförbindelser som vi bör se över då vi förändrar våra arbetsförhållanden. Både skyldigheter och rättigheter som arbetstagare men även som arbetsgivare kan behöva synliggöras. Vi tänker ju också jobb, titt som tätt dyker funderingarna upp. Kanske i duschen?! Eller i sängen när vi egentligen borde sova. Detta händer många utav oss och är som oftast utanför vår kontroll och sker långt efter arbetstidens slut. Arbetsrelaterade problem kommer ofta upp tillsammans med vänner under en middag. Vi utbyter erfarenheter och plötsligt ser man lösningar och nya idéer att ta med sig hem till sin organisation. Det är ju i högsta grad också arbetstid.

Olika personligheter och människotyper passar olika bra för olika arbetsförhållanden det är ju inget konstigt. Som i skolan, vissa presterade bäst i avskildhet och lugn utan störande moment så som utåtriktade klasskamrater. Grupparbetet var kanske inte för dem. Dessa oftast plikttrogna och idag ansvarstagande medarbetare ser till att få jobbet gjort i denna form av ”solo arbete”. Det som däremot bör intressera arbetsgivare framöver är hur de framåt drivande, förändringsbenägna idéskapande och oftast utåtriktade resurserna presterar bakom skärmen. Långt borta från den integration med andra som de så väl behöver för att skapa och göra det som de är allra bäst på. Vad händer med deras energi som är så viktig för organisationens utveckling?

Hur formar vi då denna nya arbetsplats till en som passar alla?! Hur ser vi till att våra medarbetare trivs, hur vilar och återhämtar vi oss och hur bygger man företagskultur under dessa nya förhållanden. Det finns en del att fundera över, diskutera kring och kanske pröva nytt outforskat.

För är det något som är alldeles säkert så är det att en arbetsplats där människor mår bra, odiskutabelt genererar de bästa resultaten.

 

Skriven av Therese Nilsson, Marketing Coordinator, Zisson.

Linkedin

 

 

Alla Blogginlägg

1 2 3