SBC Fastighetsförvaltning valde Zisson Interact kontaktcenter

SBC Fastighetsförvaltning är experter inom sitt område och hjälper bostadsrättsföreningar över hela landet att förvalta sin fastighet. Man kan säga att SBC är BRF-styrelsens språngbräda och långa arm för att åstadkomma en så framgångsrik utveckling för föreningens medlemmar som möjligt.

Vad bör du tänka på innan du implementerar AI i ditt företag?

Zisson har under flera år samarbetat med olika leverantörer av AI-lösningar (artificial intelligence) för att kunna skräddarsy och erbjuda rätt lösning till våra kunder. Genom detta har vi lärt oss att alla har olika behov, kompetensnivå, budget och implementeringstid.